صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

 

 

 

افشین اسدی

عضو اصلی رئیس هیئت مدیره

رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی شرگت ملی گاز ایران

 

علی اکبر میدانشاهی

عضو اصلی نایب رئیس هیئت مدیره

                    مدیرعامل شرکت گاز استان یزد                    

 

     

محمدحسن مبینی 

عضو اصلی، سرپرست امور مالی و پشتیبانی

 

سیدحامدرضا صفوی

عضو اصلی، معاون اموربهره برداری

 

سعید عقلی

عضو اصلی، رئیس امورمهندسی و اجرای طرح ها

 

   

 

ناصر شاهی

عضو علی البدل، ذیحساب

مجید قدیرزاده

عضو علی البدل ، مشاور

نازنین کمالی

دبیر هیئت مدیره

 

تصاویر منتخب