صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های پالایش گاز  


  چاپ        ارسال به دوست

مناقصه شماره: 00/04

 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره  04/00 (تقاضای شماره  0030009)

(خرید  لوله پلی اتیلن 63)

 

شرکت گاز استان یزد در نظر دارد  لوله پلی اتیلن 63 مورد نیاز خود را  مطابق با آخرین استانداردها و به شرح ذیل (به صورت ریالی )از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری نماید.

ردیف

شرح و مشخصات كالا

واحد

تعداد

1

لوله پلی اتیلن 63

mt

125000

روش تامین مالی و محل تامین اعتبار:  منابع داخلی -   اعتبارات سرمایه ای

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و ... طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مورخ 22/9/94 هیات محترم وزیران

- - حد نصاب تعیین شده برای تعداد مناقصه گران در این مرحله ، مطابق با ماده 10 آیین نامه ارزیابی کیفی به شماره 84136/ت 033560 مورخ 16 / 7/ 1385 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  -/750/593/188/2 ریال

 (آیتمهای ارزیابی کیفی )

ردیف

معیار

حداکثر امتیاز

1

ارایه گواهینامه معتبر شرکت ملی گاز ایران در زمینه ساخت یا تأمین

10

2

ارائه 3 سابقه تولید/ تامین ،معادل تعداد/ مبلغ درخواست فعلی شرکت به  شرکتهای گاز استانی یا پیمانکاران شرکت گاز استانی و با تائید بازرسی فنی شرکت مربوطه طی 5 سال گذشته (ملاک ،تاریخ انتشار اولین آگهی و پایان قرارداد خواهد بود)

تبصره 1 : در مورد کارهای کمتر تناسب لحاظ خواهد شد.

تبصره 2: ارائه اطلاعات قراردادهای مرتبط با سابقه کارهای ارائه شده شامل تعداد- مبلغ-سال اجرا گواهی تحویل قطعی/صورتجلسات نهایی معرفی نامه نماینده کارفرما الزامی می باشد.

تبصره 3:ضریب تورم طبق نرخ بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

30

3

ارائه 3 حسن سابقه مرتبط با بند 2 اخذ شده از نمایندگان کارفرما

تبصره 4: به ازای هر اخطار مرتبط از شرکت گاز استان یزد در طی 2 سال گذشته یک حسن سابقه کسر خواهد گردید.

تبصره 5 :حسن سابقه طبق آیتمهای کیفیت کالا،عملکرد در دوره بهره برداری،کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام به موقع تعهدات تعیین می گردد.

100-70: امتیاز کامل      69-40: 50% امتیاز   39-25:10% امتیاز    9-1: 0 امتیاز

20

4

سیستمهای مدیریتی :

گواهینامه ISO9001 یا OHSAS  یا 14000 یا 18000 یا 17025 جهت آزمایشگاه

5

5

ارائه لیست کادر فنی و کادر کنترل کیفیت طبق نظر کمیته فنی بازرگانی

10

6

توان مالی :

الف : یکصد برابر مالیات متوسط سالانه،مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده.

ب :بیست و پنج در صد فروش آخرین سال تولید،مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورتهای مالی تایید شده

 ج:ده در صد دارایی های ثابت،به اظهار نامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی ها

د : تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه

تبصره 6 : بالاترین عدد به دست آمده از ردیف های فوق برای توان مالی ملاک خواهد بود و در صورتی که بالاترین عدد محاسبه شده کمتر از مبلغ برآورد باشد، تناسب لحاظ خواهد شد.

15

7

بومی بودن:

 ثبت شرکت در استان یزد /ثبت دفتر در استان یزد

10

 

-         ارائه کلیه مدارک خواسته شده، بصورت دقیق و خوانا و با امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت به همراه یک نسخه اسکن شده کلیه مدارک بصورت فایل الکترونیکی با فرمت PDF الزامی می باشد.

 

-         حداقل امتیاز ارزیابی کیفی لازم از فرایند ارزیابی  65 امتیاز خواهد بود.

-         بدین منظور از شرکتهای تأمین کننده اجناس داخلی و تولید کننده دعوت به عمل مي آيد كه از تاريخ نشر اين آگهي  به منظور دريافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند.

-         مدارک لازم: مدارک ثبتی، مدارک لازم طبق آیتم های ارزیابی کیفی، گواهینامه های مربوط به تضمین و خدمات پس از فروش محصولات و استانداردهای تولید .

 

-         کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (ستاد ) به آدرسWWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

-         لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 17/03/1400 می باشد .اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

-         مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 23/03/1400

-         مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 11  روز دوشنبه مورخ 07/04/1400

-          اطلاعات تماس مناقصه گزار: آدرس: یزد بلوار فرودگاه- جنب مدرسه عالی شهید مطهری- انبارهای شرکت گاز استان یزد-شماره تلفن تماس: 31922642-035  نمابر 37221001-035

 

شرکت گاز استان یزد


١٢:٢٢ - سه شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٠    /    شماره : ١٨٢١٨    /    تعداد نمایش : ١٩٥٧خروج
تصاویر منتخب