صفحه اصلی > مشترکین > مقررات کلیدی 

 مشترکین و متقاضیان گرامی شرکت گاز استان یزد

با سلام و احترام، به منظور دقت نظر شما در هنگام استفاده از گاز طبیعی، گوشه ای از مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ابلاغی، جهت بهره گیری عنوان شده است. شما می توانید با مراجعه به (منوی مشترکین/ تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی) نسبت به دریافت و مطالعه کامل این مجموعه مقررات اقدام نمایید.                                             با تشکر

1- تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس درصورت اخذ مابه التفاوت هزینه برقراری انشعاب جدید نسبت به مجموع هزینه های برقراری انشعاب قبلی"به نرخ روز" و بالعکس بلا مانع است.

2- اشتراک هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضای اشتراک شده و مشخصات آن در پیمان فروش گاز طبیعی قید گردیده باشد. اشتراک گاز را نمی توان به خارج از محدوده اشتراک منتقل نمود و یا امتداد داد.

3- درصورتیکه مشترک از محدوده اشتراک خود اقدام به لوله کشی به خارج از محدوده اشتراک خود نماید، گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن به تشخیص شرکت مستلزم جمع آوری لوله کشی غیر مجاز، ارائه تاییدیه مراجع ذیصلاح و پرداخت هزینه های متعلقه با تشخیص شرکت می باشد.

4- در صورتیکه شخص بدون پرداخت هزینه برقراری انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز از گاز نماید، به موجب قانون استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ، علاوه بر جبران خسارتهای وارده شخص مذبور به منظور تعقیب کیفری به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی خواهد شد.

5-.مشترک به هیچ عنوان حق ندارد لوله رابط و کنتور/ایستگاه اندازه گیری را جابجا نماید. چنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل و سایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد،هرگونه جابجایی بایستی با اطلاع شرکت و تحت نظارت سازمان ذیصلاح و با هزینه مشترک صورت پذیرد.

6-.چنانچه به یکی از دستگاههای تقلیل فشار و یا اندازه گیری و یا سایر تجهیزات به تشخیص شرکت از سوی مشترک/ مصرف کننده خسارات وارد گردد ترمیم آن از سوی شرکت با دریافت کلیه هزینه های خسارات وارده براساس قیمت تمام شده و با احتساب هزینه بالاسری انجام خواهد شد و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد. بدیهی است پرداخت کلیه هزینه ها هنگام برقراری مجدد جریان گاز از سوی مشترک الزامی است.

7-مامورین شرکت مجازند برای قرائت، کنترل و کسب اطلاع از وضعیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیری واقع در ملک مشترک با ارائه کارت شناسایی نسبت به بازدید اقدام نمایند و مشترک متعهد است که برای انجام این بازدید تسهیلات لازم را را فراهم نماید. چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین مذکور جهت انجام بازرسی و اندازه گیری شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید.

8-مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاههای اندازه گیری و تنظیم فشار، حریق و یا نشت گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانیده و هرگونه اقدام پیشگیرانه و احتیاطی را که به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.

9-شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد.

10-.مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی، هزینه خدمات مستمر و سایر هزینه های متعلقه اعلام شده خودرا طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.

11-برای برقراری مجدد جریان گاز که در نتیجه عدم پرداخت وجه صورتحساب، قطع شده است مشترک باید علاوه بر پرداخت صورتحساب، هزینه قطع و وصل مجدد را پرداخت نماید.

12-اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد .مشترک می تواند با با پرداخت کلیه هزینه ها  نسبت به درخواست صدور صورتحساب المثنی اقدام نموده وچنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید قبل از اتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعای مشترک نسبت به تصحیح و تعدیل آن اقدام گردد.

13-درصورت تشخیص وتایید هرگونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات و وسایل اندازه گیری از سوی مشترک/مصرف کننده، نسبت به قطع جریان گاز توسط شرکت اقدام خواهد شد و به موجب قانون استفاده کنندگان غیرمجاز آب برق تلفن فاضلاب و گاز و آئین نامه مربوطه علاوه بر جبران خسارتهای وارده تحت تعقیب کیفری توسط مراجع ذیصلاح قضایی قرار خواهد گرفت. بهای گاز مصرفی دوره مزبور با تشخیص شرکت براساس نوع مصرف و دامنه مصرف محاسبه و از مشترک/مصرف کننده دریافت می گردد. بدیهی است برقراری مجدد جریان گاز پس از تصفیه حساب با مشترک/مصرف کننده و اخذ هزینه های مربوطه انجام می پذیرد.

*در صورتیکه مدت زمان قطع گاز به هر دلیل بیش از شش ماه بطول بیانجامد؛ارائه تاییدیه مجدد سیستم لوله کشی داخلی از مراجع ذیصلاح الزامی است.

تصاویر منتخب