صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیئت مدیره 

 

 

 

افشین اسدی

عضو اصلی رئیس هیئت مدیره

رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی شرگت ملی گاز ایران

 

علی اکبر میدانشاهی

عضو اصلی نایب رئیس هیئت مدیره

                    مدیرعامل شرکت گاز استان یزد                    

 

     

مهدی محمدی 

عضو اصلی، رئیس امور مالی 

 

سیدحامدرضا صفوی

عضو اصلی، معاون اموربهره برداری

 

سعید عقلی

عضو اصلی، رئیس امورمهندسی و اجرای طرح ها

 

   

 

بی بی لیلا میراکبری 

عضو علی البدل، رئیس برنامه ریزی

مجید قدیرزاده

عضو علی البدل ، مشاور

نازنین کمالی

دبیر هیئت مدیره

 

تصاویر منتخب