بيشتر
اخبار عمومی
1396/6/15 چهارشنبه کسب رتبه اول در زمینه سلامت اداری توسط شرکت گاز استان یزد

شرکت گاز استان یزد بر اساس عملکرد تجمیعی نتایج حاصل از مدل سلامت اداری و درصد انحراف هر یک از شرکت ها با درجه اهمیت برابر موفق به کسب رتبه اول در حوزه سلامت اداری گردید.....


شرکت گاز استان یزد بر اساس عملکرد تجمیعی نتایج حاصل از مدل سلامت اداری و درصد انحراف هر یک از شرکت ها با درجه اهمیت برابر موفق به کسب رتبه اول در حوزه سلامت اداری گردید.
رئیس منابع انسانی و دبیر کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرکت گاز استان یزد در تأیید این خبر گفت: طبق اعلام دبیرخانه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شرکت ملی گاز ایران، بر اساس بررسی خودارزیابی های واصله، اظهارنامه ها، مدارک و مستندات ارسالی، دیدارگاه های عمومی، مدت زمان پاسخگویی به مکاتبات، گزارش سایر نهاد های نظارتی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و ... صحه گذاری و امتیاز دهی سنجه های مدل مذبور صورت پذیرفت و نتایج حاصله با امتیازات خودارزیابی مقایسه و میزان انحراف هر یک از شرکت ها محاسبه گردید که شرکت گاز استان یزد در میان 30 گازاستانی حائز رتبه اول گردید.
علیرضا احمدی در رابطه با امتیاز کسب شده در شاخص های مدنظر گفت: شرکت گاز استان یزد در شاخص آموزش با کسب 13/78 امتیاز مقام اول، شاخص قانون گرایی با کسب 83/78 امتیاز مقام سوم، در شاخص شفافیت با کسب 57/62 امتیاز مقام یازدهم، در شاخص پاسخگویی با کسب 41/49 امتیاز مقام اول، در شاخص شایسته سالاری با کسب 50/42 امتیاز مقام دوم، در شاخص انضباط اداری و مالی با کسب 14/70 امتیاز مقام چهارم، در شاخص الگوی مصرف و بهره وری با کسب 03/60 امتیاز مقام اول، در شاخص استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین با کسب 00/46 امتیاز مقام پانزدهم و در شاخص نظارت و کنترل داخلی با کسب 36/46 امتیاز مقام اول را کسب نمود که در مجموع موفق به دریافت 33/59 امتیاز با درصد انحراف 30/0 گردید.
وی در ادامه تصریح نمود: با توجه به تأکید امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران، مواردی از جمله پیگیری و اجرای مصوبات نشست های کمیته ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، تهیه، تدوین و ارائه برنامه ها و پروژه های بهبود متناسب با منابع و امکانات شرکت و هماهنگی و توافق با امور بازرسی به منظور پایش و اجرای برنامه های پیشنهادی و همچنین مرتفع نمودن گلوگاه های شناسایی شده فساد توسط شرکت و بررسی نتایج حاصل از اجرای راه کارهای فوق از جمله مواردی است که به صورت جدی مورد توجه شرکت گاز استان یزد قرار خواهد گرفت.
رئیس منابع انسانی و دبیر کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرکت گاز استان یزد در پایان کسب این مقام ارزنده را حاصل مساعدت و همکاری مدیران و کلیه کارکنان شرکت دانست و اظهار امیدواری نمود با بررسی نتایج بدست آمده، ضمن تقویت نقاط بهبود، نقاط ضعف موجود را شناسایی و در زمینه تقویت و اطلاح آنها اقدام گردد.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ
1388
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما