بيشتر
نفرات برترمسابقات انتخابی فرزندان پسر شرکت ملی گاز ایران در رشته تنیس روی میز و شطرنج مشخص شدند

نفرات برترمسابقات انتخابی فرزندان پسر 25 سال و کمتر شرکت ملی گاز ایران در رشته تنیس روی میز و شطرنج که به میزبانی شرکت گاز استان یزد برگزار گردید، مشخص شدند.....


نفرات برترمسابقات انتخابی فرزندان پسر 25 سال و کمتر شرکت ملی گاز ایران در رشته تنیس روی میز و شطرنج که به میزبانی شرکت گاز استان یزد برگزار گردید، مشخص شدند.
در پایان این دوره از مسابقات و در رشته تنیس روی میز که به مدت 2 روز با حضور 101 شرکت کننده از 22 تیم برگزار شد، در بخش تیمی، تیم های خراسان رضوی، فجر جم و سمنان به ترتیب حائز مقام اول تا سوم شده و در بخش انفرادی محمدعلی شیخ الطائفه از شرکت گاز استان خراسان رضوی مقام اول، محمدرضا صافدل تهرانی از شرکت گاز استان خراسان رضوی مقام دوم و علیرضا مکوند زاده از شرکت انتقال گاز منطقه یک و محمدرضا عرب زاده از پالایشگاه فجر جم مشترکاً مقام سوم را بدست آوردند.
همچنین در رشته شطرنج که به مدت 3 روز با حضور 103 شرکت کننده از 25 تیم به روش سوئیسی و طی 9 دور و با زمان 30x2 و 30 ثانیه پاداش صورت پذیرفت، در بخش تیمی، تیم های مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت گاز استان مازندران و شرکت گاز استان فارس به ترتیب حائز مقام اول تا سوم شده و در بخش انفرادی بهنام براتی از شرکت پالایش گاز پارسیان مقام اول، سپهر رادمهر از مجتمع گاز پارس جنوبی مقام دوم و محمدصادق زمان سانی از مجتمع گاز پارس جنوبی مقام سوم را بدست آوردند.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
1388
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما