بيشتر
ارائه گزارش نهایی پروژه پژوهشی برچسب گذاری لوله های فلزی توسط شرکت گاز استان یزد

گزارش نهایی پروژه پژوهشی با عنوان برچسب گذاری ویژه لوله های فلزی مورد استفاده در گازرسانی با استفاده از فناوری  نانو در جلسه 46 شورای پژوهش شرکت گاز استان یزد ارائه شد.....


گزارش نهایی پروژه پژوهشی با عنوان برچسب گذاری ویژه لوله های فلزی مورد استفاده در گازرسانی با استفاده از فناوری  نانو در جلسه 46 شورای پژوهش شرکت گاز استان یزد ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان یزد، با عنایت به اعلام نیاز واحد بازرسی فنی مبنی بر لزوم ایجاد قابلیت ردیابی لوله های فلزی، امور پژوهش این شرکت نسبت به تعریف پروژه پژوهشی فوق الذکر اقدام نمود که در این پروژه نسبت به شناسایی  روش های مختلف کدگذاری و بررسی میزان امنیت روش های مذکور، اقدام گردید و در نهایت روشی مبتنی بر فناوری نانو که نیازمندی های شرکت گاز را بر اساس شاخصهای جعل پذیری ، طول عمر مفید ، قابلیت تحمل دمای بالا و عدم امکان جداشدن از سطح لوله برآورده می ساخت  شناسایی و نمونه فیزیکی برچسب به همراه دستگاه قرائت آن طراحی و پیاده سازی گردید که با این اقدام نیاز واحد بازرسی فنی نیز مرتفع خواهد شد.

لازم به ذکر است گزارش نهایی این پروژه مورد تأیید ناظر و شورای پژوهش قرار گرفته و پیگیری مراحل تجاری سازی آن در دستور کار امور پژوهش شرکت گاز استان یزد قرار دارد.

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
1388
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما