بيشتر
واگذاری 15 خدمت شرکت گاز استان یزد به دفاتر پیشخوان

بر اساس اعلام امور بهره برداری شرکت، با واگذاری 8 خدمت جدید مجموعاً 15 مورد از خدمات شرکت گاز استان یزد به دفاتر پیشخوان واگذار شده است...


بر اساس اعلام امور بهره برداری شرکت، با واگذاری 8 خدمت جدید مجموعاً 15 مورد از خدمات شرکت گاز استان یزد به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.
معاون بهره برداری شرکت در توضیح این خبر افزود: از تاریخ 20 شهریور، 8 خدمت دیگر از فعالیت های امور بهره برداری شامل خدمات اشتراک پذیری مشترکین جزء، دریافت شماره کنتور، دریافت اعلام خرابی کنتور، پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی، درخواست بازدید مجدد کنتور، درخواست قطع گاز به علت تخریب و نوسازی، صدور برگ وصل مشترکین بدهکار و درخواست تغییر تعرفه به لیست خدمات قابل ارائه توسط دفاتر پیشخوان اضافه گردید.
محمد حسن مبینی در ادامه تصریح نمود: به منظور توزیع خدمات در سطح استان به خصوص در مرکز استان، 36 نفر از کارشناسان دفاتر پیشخوان از شهرستان های یزد، اردکان و میبد طی یک دوره آموزشی که با تدریس مسئول هماهنگی فروش و کارشناس خدمات مشترکین اداره گاز منطقه یک یزد برگزار شد با مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و چگونگی ارائه خدمات شرکت گاز آشنا شدند.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر
1388
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما