تعرفه گازبها و برقراری انشعاب
هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء از تاریخ 96/2/1
جدول تعرفه گاز بهای صنعتی، تجاری و ... در سال 96
جدول تعرفه گاز بهای خانگی در سال 96
نرخ آبونمان مشترکین جزء در سال 96
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
ندای گاز
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما