ایمنی
توجه به نکات ایمنی
عامل بالقوه آسیب رسان (Anomaly)
دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران
راﻫﻨﻤﺎی اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎز طبیعی
پیوند ها


گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
ندای گاز
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما