مناقصه عمرانی
اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار CGS اول ،CGS دوم یزد و نیروگاه آلستوم
 • 1398/2/24 سه‌شنبه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار CGS اول ،CGS دوم یزد و نیروگاه آلستوم

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار CGS  اول ،CGS دوم یزد و نیروگاه آلستوم از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 5 در رشته نیرو و  گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد  به نشانی  : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922320-035 نمابر 36238522-035

   

  ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز دوشنبه  13 خرداد 98 می باشد.

اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS کوچه یاسمن بلوار جمهوری اسلامی یزد
 • 1398/2/18 چهارشنبه اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS کوچه یاسمن بلوار جمهوری اسلامی یزد

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS کوچه یاسمن بلوار جمهوری اسلامی یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات  به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات  و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گازاستان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر 36238522-035

   ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.


  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز دوشنبه 6 خرداد  98می باشد.

انجام خدمات کالیبراسیون کنتور توربینی و تصحیح کننده و ترانسمیتر فشار و دما
 • 1398/2/18 چهارشنبه انجام خدمات کالیبراسیون کنتور توربینی و تصحیح کننده و ترانسمیتر فشار و دما

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظورانجام خدمات کالیبراسیون کنتور توربینی و تصحیح کننده و ترانسمیتر فشار و دما از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات  به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای دارای گواهینامه معتبر کالیبراسیون کنتور توربینی و تصحیح کننده و ترانسمیتر فشار و دما و یا ارائه کنسرسیوم های همکاری شامل شرکتهایی که بتواند هر دو گواهینامه کالیبراسیون کنتور توربینی و تصحیح کننده و ترانسمیتر فشار و دما را ارائه نمایدو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گازاستان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر 36238522-035

   ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز دو شنبه 6 خرداد  98می باشد.

اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه CGS فولاد اردکان واقع در شهرستان اردکان استان یزد
 • 1398/2/2 دوشنبه اجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه CGS فولاد اردکان واقع در شهرستان اردکان استان یزد

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظوراجرای عملیات برق رسانی به ایستگاه CGS  فولاد اردکان واقع در شهرستان اردکان استان یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 5 در رشته نیرو ، مورد تأیید شرکت توزیع برق استان یزد و  گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان یزد به نشانی  : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922320-035 نمابر 36238522-035

   

  ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

     

  *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابیاینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز یک شنبه 22 اردیبهشت  98 می باشد.

   

اجرای عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان مهریز
 • 1398/2/2 دوشنبه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان مهریز

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظوراجرای عملیات گازرسانی به صنایع شهرستان مهریز از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره84136 /ت 33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پایه 5 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار می باشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922320-035 نمابر 36238522-035

   

  ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

     *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابی اینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز یک شنبه 22 اردیبهشت  98 می باشد.

   

اجرای شبکه توزیع روستاهای میانکوه، شیرکوه( فاز 2)
 • 1398/2/2 دوشنبه اجرای شبکه توزیع روستاهای میانکوه، شیرکوه( فاز 2)

  شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظوراجرای شبکه توزیع روستاهای میانکوه، شیرکوه( فاز 2) از طریق مناقصه اقدام نما ید .

  لذا براساس آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون بر گزاری مناقصات  به شماره84136 /ت  33560 ه مورخ 16/07/85 از کلیه شرکتهای تایید صلاحیت شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه  کشور که دارای حداقل پایه 3 در رشته تأسیسات و تجهیزات  و یا حداقل پایه 4 در رشته نفت و گازو گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهمچنین ظرفیت خالی ارجاع کار میباشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ نشر این آگهی  به منظور دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار  به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی شرکت گازاستان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR  مراجعه نمایند.

  شماره تلفن تماس:31922319-035 نمابر 36238522-035

   ضمناً نامه اعلام آماد گی واسناد ومدارک ارزیابی کیفی میبایست حداکثر (دو هفته )14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی فرا خوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهای شرکت گاز استان یزد تحویل گردد. در غیر این صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

    *وصول اسناد ومدارک تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .

  *فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق پایگاه اینترنتی www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسی است.

  جهت دریافت اسناد ارزیابیاینجا کلیک نمایید.

   
  آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارائه مدارک، پایان وقت اداری روز یک شنبه 22 اردیبهشت 98می باشد.

بيشتر
گاز استان یزد در شبکه های اجتماعی
ندای گاز
بازرسی و شکایات
مشاهده صورتحساب


جهت مشاهده و پرداخت الکترونیکی صورتحسابهای گاز،با درج شماره اشتراک خود در کادر بالا،کلید مشاهده را بزنید

( نحوه محاسبه گازبها )

.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما