تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مناقصه مزایده
مناقصه شماره : 416566
13:31 1399/6/26

مناقصه شماره : 416566

انجام خدمات امداد و تعمیرات شهرستان خاتم ( هرات و مروست و روستاهای توابع )

مناقصه شماره : 410557
7:25 1399/5/6

مناقصه شماره : 410557

اجرای عملیات گازرسانی شامل خطوط تغذیه پراکنده صنایع سطح شهرستان یزد و تفت (دهشیر ) فاز 3 سال 99

اخبار

پربازدیدترین اخبار

شعله های فروزان
تصویر روز

پیام های ایمنی