تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مناقصه مزایده
مناقصه شماره : 376718
15:9 1398/9/13

مناقصه شماره : 376718

اجرای شبکه تغذیه ، توزیع و ایستگاه تقلیل فشارفاز سوم پراکنده استان یزد

مناقصه شماره : 375386
10:21 1398/9/5

مناقصه شماره : 375386

اجرای 50 کیلومتر شبکه توزیع پراکنده و ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده در شهرستانهای مهریز، تفت،خاتم،ابرکوه،یزد

اخبار
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مراحل آماده سازی کارگاه آموزشی مشاغل پیمانکاری شرکت گاز استان یزد
14:55 1398/9/12

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مراحل آماده سازی کارگاه آموزشی مشاغل پیمانکاری شرکت گاز استان یزد

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مراحل آماده سازی کارگاه آموزشی مشاغل پیمانکاری شرکت گاز استان یزد بازدید نمود.

شعله های فروزان
تصویر روز

پیام های ایمنی